SCOUTERS

Tot grup té un conjunt de scouters, els membres del qual formen el Kraal.

COMPROMÍS

Un grup escolta no es mou soles, necessita de la participació de persones que organitzen les activitats i ho traguen avant.

FORMACIÓ

Tenim un equip de jóvens animadors, educadors, treballadors i estudiants que completen la seua formació en la realització de cursos per a aconseguir la preparació adequada a fi de prestar un millor servici educatiu.

EDUCACIÓ

Una educació que com a objectiu, pretén formar persones crítiques i responsables amb el món.

VOLUNTARIAT

De forma totalment voluntària i sense rebre cap gratificació material ni econòmica per la seua labor, ocupen part del seu temps lliure en l'educació en valors de xics i xiques.

Som, en la majoria dels casos, jóvens que formem part dels scouts quan érem xiquets i que ara seguim com a responsables.

Alguns son persones alienes a l'escoltisme, però que un dia ens van conéixer i es van apuntar com a voluntaris.

Hui en dia, formem tots una gran família i equip, convençuts de l'útil i interessant del moviment escolta per a l'educació de la joventut.